0.00 EUR
Reģistrēties

Svaru verifikācija

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.210 par "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumiem" verificētus svarus jālieto sekojošās jomās:

3.1.1. masas noteikšanai komercdarījumos; 
3.1.2. masas noteikšanai, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, soda naudas, kompensācijas, atlīdzības vai tamlīdzīgus maksājumus; 
3.1.3. masas noteikšanai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā; 
3.1.4. ķermeņa masas noteikšanai ārstniecībā, lai novērtētu un novērotu pacientu fizisko attīstību, diagnosticētu slimību un noteiktu ārstēšanu; 
3.1.5. masas noteikšanai, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšanai analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās; 
3.1.6. masas noteikšanai maksas aprēķinam tirdzniecībā un preču fasēšanā; 

 

Drošības kods